Rensning af tagrender – pris, procedure og effekt

Hvert år skal dit hus stå imod 100 tons regnvand, slud og sne, og tagrenderne er den eneste måde, hvorpå vandet kan ledes væk fra huset og ned i kloakken. Hvis dit hus ikke havde tagrender, ville vandet løbe ind og ned af huset og potentielt forårsage stor skade i den absolut pristunge ende. Således er tagrenderne en ganske vital del af dit hus – og de skal naturligvis passes på og vedligeholdes.

Hvorfor skal dine tagrender renses?

Netop fordi tagrenderne er så vital en del af dit hus, er det også vigtigt løbende at kontrollere, at de virker som de skal. Det indebærer, at de helst skal renses 1-2 gange om året. Hvis ikke du sørger for at rense dem og tjekke dem efter, risikerer du, at der kan opstår henholdsvis fugtskade og vandskade i huset. Det værste, der kan ske, er at vandet siver ind i bygningen og lægger sig i lommerne i murværket – det kan nemlig forårsage voldsomme frostprængninger og stor skade om vinteren.

Det bedste tidspunkt at få foretaget en rensning af tagrender på er umiddelbart efter løvfaldet i efteråret, idet du her er sikker på, at der ikke vil falde flere blade af træerne og dermed stoppe tagrenderne til. Derfor er du ligeledes sikker på, at tagrenderne er klar til at tage imod de store mængder vand, som et dansk efterår og vinter typisk byder på.

Hvorfor skal du vælge en professionel til rensning af tagrender

Det er utvivlsomt bedst at få en professionel til at forestå rensning af tagrender. Det er klart, at du dermed også skal betale en rensning af tagrender pris, men det vil være godt givet ud. En professionel vil nemlig kunne se, om der er noget galt med tagrenderne, og hvordan den generelle stand på tagrenderne ser ud. Opdages der huller eller skrøbelige fejl, vil en professionel kunne lappe dem med det samme. Og derudover er rensning ved en professionel naturligvis også en garanti for, at rensning og reparation er sket grundigt, korrekt og helt til bunds.

Når du hyrer en professionel til at foretage rensning, er det altid en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige firmaer. På den måde får du den bedste rensning af tagrender pris, ligesom du får et bedre indblik i, hvad hver enkelt professionelle vil foretage på huset.

Processen er typisk således, at dine tagrender bliver grundigt gennemgået, og du får at vide, hvis det er på tide at udskifte eller reparere visse dele. Herefter tømmes tagrenderne for snavs og blade, ligesom de rengøres grundigt. Slutteligt spules de efter med vand, og det tjekkes om nedløbene har det korrekte fald.

Rensning af tagrender – pris

Rensning af tagrender prisen afhænger helt og aldeles af, hvilket firma du vælger, hvor stort dit hus er, og hvorledes processen skal foregå. Det er derfor som nævnt altid en god idé at række ud til at par forskellige firmaer og få tilbud på rensning af tagrender. Herefter kan du selv vurdere, hvilket tilbud du synes er bedst, og hvilken håndværker du umiddelbart vil have det bedst med i forhold til rensning af tagrender.

Leave a Reply