Overskuelig oprettelse af A/S med advokat

At stifte et aktieselvskab er ikke noget man gør bare sådan uden videre. Det kræver et stort overblik og indsigt i hvilke fordele og ulemper der kommer med stiftelsen. Her kan du med fordel gøre brug af en dygtig advokat, som kan hjælpe dig med at komme i gang, samt be- eller afkræfte om det er det rigtige for din virksomhed. At være et aktieselskab egner sig nemlig ikke til enhver virksomhed.

500.000kr i indskud

Vil du gerne oprette eller omdanne din virksomhed til et aktieselskab, skal du være klar til at ligge 500.000 i indskud. Det betyder dog ikke at du skal betale dem, og at de ikke er dine længere, men at du skal kunne bevise at du har dem. Når man opretter et A/S er det sjælendt at man står alene og selv skal stå for at skyde alle pengene i det. Et A/S kan som sådan have en ubegrænset mængde af ejere.

Skulle virksomheden gå konkurs, så vil ejerne altså hæfte for deres ejerandel i de udstedte aktier. Så er der 10 ejere, men ejer du kun 5%, hæfter du altså også kun for 5% af indskuddet.

Når selskabet skiftes skal deres udarbejdes en aktiebog, hvori der er navne og adresser på dem som ejer aktier. Denne skal revideres når der foretages ændringen. Bogen skal opbevares i selskabet, og skat skal have adgang til at se den, når som helst.

 Stor virksomhed og mange regler

Når man opretter et A/S er det oftest fordi man har en stor virksomhed og det går godt. Dog kommer der også en del flere regler og mere revision. Årsrapporten har en påkrævet revision, samt der er mange regler forbundet med driften af selskabet. Her er der altså nogle ting som skal ændres hvor man kommer fra et ApS eller I/S.

Et aktieselskab er forpligtiget til at have en direktør. Derudover vil aktionærerne, vælge bestyrelsen og på den måde have en direkte påvirkning på virksomhedens daglige drift. Dette sker typisk ved generalforsamlinger, hvor aktionærerne er inviteret, og de sammen træffer beslutninger.

Et A/S skal indsende deres årsregnskab senest fem måneder efter regnskabsårets udløb, til erhvervs og selskabsstyrelsen. Den indsendte rapport skal være tilset af en autoriseret revisor inden. Sker dette ikke, har erhvervs- og selskabsstyrelse retten til at tvangsopløse firmaet.

Brug af advokat til stiftelse

Som beskrevet ovenfor er der mange elementer i en oprettelse af A/S. Vi hjælper dig med at indsamle de nødvendige informationer. Derudover udarbejder vi dokumenter og fremsender disse til gennemgang. Når dokumenterne er blevet underskrevet digitalt, kan selskabet registreres ved erhvervsstyrelsen. Herefter er selskabet funktionsdygtigt med eget CVR. NR.

Leave a Reply